Proizvodnja i pakovanje peleta

Pelet je inovativno i revolucionarno gorivo 21. veka. Pored konstantne toplotne energije jednakog kvaliteta, pelet svojim korisnicima pruža i mnoge druge pogodnosti. Bilo da ste zainteresovani za pelet kao ogrevno sredstvo ili za proizvodnju peleta, u nastavku teksta donosimo vam bitne informacije o ovom značajnom energentu.

Šta je pelet?

Pelet je obnovljivo biogorivo koje ima visoku kalorijsku vrednost. Dobija se preradom ostataka i otpadaka drveta, čime se postiže maksimalna iskoristivost sirovina u drvnoj industriji. Kako bi se dobili prepoznatljivi komadići peleta, drvni otpad je potrebno usitniti i samleti, a zatim mu umanjiti procenat vlažnosti sušenjem. Usitnjena materija se ubacuje u peletirku, postrojenje koje proizvodi pelet. Pod pritiskom i visokom temperaturom drvo oslobađa lignin, supstancu koja povezuje komadiće drveta poput vezivnog tkiva, omogućavajući im da formiraju prepoznatljive valjkaste oblike.

Pelet ima oblik cilindra. Prečnika je od 4 do 12mm, dok mu dužina varira između 10 i 30mm. Male dimenzije omogućavaju jednostavno pakovanje i transport peleta, kao i automatizovano loženje u kotlovima. Jedno domaćinstvo godišnje potroši 5-6 tona peleta.

Pelet je moguće napraviti od svih vrsta drveta, međutim najčešće se koriste grab, jasen, jela, hrast, bukva. Prilikom proizvodnje bitno je ispoštovati udeo tvrdog i mekog drveta, kako bi pelet bio kvalitetan i ispoljio sve svoje pozitivne karakteristike. Za najbolji pelet na tržištu važi bukov pelet, jer drvo bukve na visokim temperaturama otpušta dovoljnu količinu lignina koji formira komadiće peleta, te mu nije potrebno dodavati nikakve hemijske supstance.

Karakteristike peleta

Pelet je širom Evrope i Amerike prepoznat kao gorivo budućnosti, a iz godine u godinu potražnja za ovom vrstom ogrevnog materijala se utrostručila. Zašto? Odgovor leži u jedinstvenim karakteristikama peleta:

 • Pelet je u potpunosti ekološki prihvatljivo gorivo koje ne narušava očuvanje prirode, bez manjkavosti na području pružanja ujednačenog nivoa toplote.
 • Prilikom sagorevanja peleta nastaje ista količina CO2 koju je drvo koristilo tokom svog životnog veka, stoga pelet važi za neutralnog nosača CO2.
 • Pelet i dim koji nastaje sagorevanjem peleta nisu toksični ni po ljude, ni po okolinu.
 • Prilikom loženja peleta iskorišćava se čak 90% materije, dok se kod svih ostalih goriva može iskoristiti maksimalno 70%.
 • Ujednačeno gori sve vreme i pruža konstantnu toplotu.
 • Loženje peleta ne iziskuje zidanje klasičnog odžaka, koji mora da ima cug, kako bi povukao dim napolje. Dovoljno je ugraditi običnu cev kroz koju će dim da izlazi.
 • Loženje na pelet ne iziskuje postojanje ljudskog faktora. Naime, loženje je moguće vršiti u automatizovanim kotlovima koji sami dosipaju potrebnu količinu peleta.
 • Sagorevanjem peleta nastaje oko 1% pepela, čime je potreba za čišćenjem kotlova drastično umanjena u odnosu na druge energente.
 • Pelet je ekonomično gorivo. Za jednaku količinu toplote potrebno je utrošiti znatno manje peleta nego ostalih ogrevnih materijala. Jedna tona peleta menja 500 litara lož ulja, 4900 kWh električne energije ili 450kg plina.

Proizvodnja i pakovanje peleta

Proizvodnja peleta se odvija u četiri etape koje počinju procesom drobljenja drvnih ostataka. Drvne sirovine se uz pomoć drobilice usitnjavaju u prah veličine do 3mm.

Kako bi pelet ujednačeno goreo i bio zadovoljavajućeg kvaliteta, mora biti osušen do određenog nivoa vlažnosti. Sadržaj vlage koji je optimalan za proces peletiranja je 13-15%. Obrtni suđač, koji čini peć i glavni obrtni sušač, suše sirovine smanjujući im vlagu sa 60% na 10%.

Kada se završi sa procesom sušenja pelet je temperature 60-80 stepeni, a pre nego se pređe na narednu fazu obrade potrebno ga je ohladiti. Procenat vlage u osušenom peletu je 15%, a prilikom hlađenja udeo vlage se smanjuje za dodatnih 3 do 4%. Hlađenje se vrši u posebnim uređajima za hlađenje.

Nakon hlađenja, pelet poseduje optimalnu količinu vlage i spreman je za pakovanje. Pakovanje peleta se vrši uz pomoć pakerice za pelet. Pakerice za pelet sprečavaju spoljašnju vlagu da prodre u drvne komadiće i da im naruši kvalitet. Pakerice za pelet pakuju gotov proizvod u vreće za domaćinstva, koje teže 50kg, i vreće za industrijsku potrošnju od 250kg.

Mirić servis dugi niz godina vrši redovni servis pakerica za pelet, popravke i zamene delova. U ponudi je i prodaja pakerica za pelet, raznih modela.

Pakerice za pelet su mašine za pakovanje u otvorene vreće, koje automatski vrše proces uvrećavanja, a mogu da napune do 800 vreća na sat, zavisno od modela mašine i vrste materijala kojima se vreće pune. Mašine za pakovanje u otvorene vreće u svom sastavu poseduju autokorektivnu vagu koja u kombinaciji sa dozirnim sistemom za punjenje pruža precizno punjenje u opsegu od 5 do 50kg. Upravljanje vagom vrši se preko procesorskog terminala.

Mirić sevis kao idealne modele pakerice za pelet predlaže sledeće modele:

 • Pakerice za pakovanje u Big Bag vreće
 • Pakerice za pakovanje u otvorene vreće Bruto
 • Pakerice za pakovanje u otvorene vreće Mono Neto
 • Pakerice za pakovanje u otvorene vreće Duplex Neto

Pakerica za pelet zaokružuje proces proizvodnje peleta, koji je spreman za dalju distribuciju.

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!