Najbolji modeli mašina za pakovanje u otvorene vreće

Mašine za pakovanje u otvorene vreće imaju veliku primenu prilikom pakovanja prehrambenih proizvoda, stočne hrane, semenske i zrnaste robe, građevinskih materijala, hemijskih proizvoda itd. 

Mašine za pakovanje u otvorene vreće automatski vrše proces uvrećavanja, a mogu da dostignu kapacitet od 800 vreća tokom sat vremena, zavisno od modela uređaja, mase i vrste proizvoda koji se puni. Automatske autokorektivne vage u kombinaciji sa dozirnim sistemima pružaju precizno punjenje u opsegu od 5 do 50 kg. Vagom se upravlja uz pomoć procesorskog terminala.

Mašina za pakovanje u otvorene vreće prelaz na različite veličine vreća vrše automatski, dok ugrađen sistem za otprašivanje smanjuje prašenje na minimum.

Sistem za pakovanje u Big Bag vreće

Mašine za pakovanje u otvorene vreće Big-Bag predviđene su za pakovanje zrnastih, sitno-zrnastih i praškastih proizvoda. Merenje se vrši direktno u vreći koja se puni, a ovaj tip mašina za pakovanje u otvorene vreće koristi Big-Bag (džambo) vreće raznih dimenzija. Može napuniti do 50 vreća tokom sat vremena. Mirić servis vrši prodaju i servis mašina za pakovanje u otvorene vreće.

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Uređaj poseduje elektronsku bruto vagu sa sistemom autokorekcije
  • Merni opseg mašine je 250-1500 kg
  • Poseduje dozirni sistem za zrnaste, sitno zrnaste ili praškaste materijale
  • Osnovni usipni koš konusni ima visinu od 1m
  • Mogućnost ugradnje na noseću galeriju 1,7 x 1,7m
  • Prihvat ulaznog ventila vreće, pneumatsko grlo Ø300 mm
  • Elektro priključak jačine 3x380V, 50Hz, 1,1kW
  • Pneumatski priključak jačine 1/2˝ 6 bar-a 10 lit/min
  • Ugradna visina bez usipnog koša je 3,6 m
  • Kapacitet mašine za pakovanje u otvorene vreće je do 50 vreća/h.

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Bruto

Mašine za pakovanje u otvorene vreće Bruto su namenjene pakovanju zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. I kod ovog tipa mašina merenje se vrši u vreći koja se puni. Podjednako je pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće.  Osnovna prednost ove mašine za pakovanje u otvorene vreće je mala ugradna visina.

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Uređaj poseduje elektronsku bruto vagu sa sistemom autokorekcije
  • Merni opseg mašine za pakovanje u otvorene vreće je 5-25 (50) kg
  • Poseduje dozirni sistem za zrnaste materijale
  • Osnovni usipni koš konusni visine 1m
  • Ugradnja na noseću galeriju 1 x 1,2 m
  • Vrši prihvat vreća i ima izmenjiva pneumatska grla
  • Poseduje elektro priključak jačine 3×380 V 0,5 kW
  • Pneumatski priključak je jačine 1/2˝ 5 bar-a 10 lit/min
  • Ugradna visina uređaja je 3,5 m
  • Kapacitet punjenja do 200 vreća/h

Tehničke karakteristike sistema za zatvaranje vreća:

  • Osnovni trakasti transporter dužine 3,3 m na podesivim nožicama
  • Teleskopski stub sa šivaćom glavom
  • Elektro priključak 3×380 V 1,5 kW
  • Ugradbeni prostor 3,5 x 1,5 m“

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Bruto (mini)

Mašine za pakovanje u otvorene vreće tip Bruto predviđene su za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Merenje se vrši u vreći koja se puni. Ovaj model je pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće.  Osnovna prednost ovog modela je mala ugradna visina.

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Elektronska bruto vaga sa sistemom autokorekcije
  • Merni opseg 5-25 kg
  • Poseduje dozirni sistem za brašnaste materijale
  • Osnovni usipni koš konusni visine 1m
  • Ugradnja na noseću galeriju 1 x 1,2m
  • Prihvat vreća, izmenjiva pneumatska grla
  • Elektro priključak jačine 3×380 V 0,55kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 10 lit/min
  • Ugradna visina 3,5m
  • Kapacitet punjenja do 200 vreća/h

Tehničke karakteristike sistema za zatvaranje vreća:

  • Osnovni trakasti transporter dužine 3,3 m na podesivim nožicama
  • Teleskopski stub sa ručnom mašinom za prošivanje vraća
  • Elektro priključak 3×380 V 0,6 kW
  • Ugradbeni prostor 3,5 x 1 m“

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Mono Neto

Mašine za pakovanje u otvorene vreće tipa Mono Neto predviđene su za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Kod Mono Neto modela merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala. Model je pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće. Prodaju i servis mašina za pakovanje u otvorene vreće model Mono Neto obezbeđuje Mirić Servis.

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Elektronska mono neto vaga sa sistemom autokorekcije
  • Merni opseg 25-50 kg
  • Dozirni sistem za mlevenu I peletiranu stočnu hranu
  • Osnovni usipni koš konusni visine 1m sa vertikalnim nastavkom
  • Moguća ugradnja na noseću galeriju 1,8 x 2 m
  • Prihvat vreća, izmenjiva pneumatska grla
  • Elektro priključak jačine 3×380 V 0,55kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 15 lit/min
  • Ugradna visina 4,6 m na vertikalni nastavak usipnog koša
  • Kapacitet punjenja je do 300 vreća/h

Tehničke karakteristike sistema za zatvaranje vreća:

  • Osnovni trakasti transporter dužine 4,3 m
  • Mehanizam za podešavanje radne visine transportera
  • Teleskopski stub sa šivaćom glavom i uvodnikom za vreće
  • Automatski dodavač etiketa
  • Platforma za bočno izbacivanje vreće
  • bočni trakasti transporter sa valjkom (peglom) za finalno formiranje vreće
  • elektro priključak 3×380 V 2,5 kW
  • pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 16 lit/min
  • ugradbeni prostor 3,5 x 5 m

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Duplex Neto

Mašine za pakovanje u otvorene vreće model Duplex Neto su predviđene za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Kod ovog modela merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica. Duplex Neto model je pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće.

Prodaja mašina za pakovanje u otvorene vreće, model Duplex Neto i mnoge druge, vrši se u Mirić servisu.

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Elektronska duplex neto vaga sa sistemom autokorekcije
  • Ima merni opseg 5-25 kg dupla odvaga 50kg
  • Poseduje dozirni sistem za mlevenu i peletiranu stočnu hranu
  • Osnovni usipni koš konusni je visine 1m sa vertikalnim nastavkom
  • Ugradnja na noseću galeriju 2 x 2,7 m
  • Vrši prihvat vreća i ima izmenjiva pneumatska grla
  • Elektro priključak jačine 3×380 V 2 x 0,55kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 30 lit/min
  • Ugradna visina 4,8 m vertikalni nastavak usipnog koša
  • Kapacitet punjenja do 600 vreća/h

Tehničke karakteristike sistema za zatvaranje vreća:

  • Osnovni trakasti transporter dužine 3,3 m
  • Mehanizam za podešavanje radne visine transportera
  • Teleskopski stub sa šivaćom glavom i uvodnikom za vreće
  • Poseduje automatski dodavač etiketa
  • Elektro priključak 3×380 V 1,5 kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 5 lit/min
  • Ugradbeni prostor 3,5 x 1,5 m“

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Duplex Neto Inox

Mašine za pakovanje u otvorene vreće model Duplex Neto Inox namenjene su za pakovanje agresivnih materijala poput mineralnog đubriva. Merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica. Model je odgovarajući za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće

Tehničke karakteristike automatske dozirne vage:

  • Elektronska duplex neto vaga sa sistemom autokorekcije
  • Merni opseg 25 – 50 kg
  • Dozirni sistem za zrno
  • Osnovni usipni koš konusni visine 1m vertikalni nastavak
  • Ugradnja na noseću galeriju 2 x 2,7 m
  • Prihvat vreća, izmenjiva pneumatska grla
  • Elektro priključak 3×380 V 0,5 kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 30 lit/min
  • Ugradna visina 4,8 m vertikalni nastavak usipnog koša
  • Kapacitet punjenja do 600 vreća/h

Tehničke karakteristike sistema za zatvaranje vreća:

  • Osnovni trakasti transporter dužine 3,3 m na podesivim nožicama
  • Teleskopski stub sa šivaćom glavom i usmerivačem za vreće
  • Elektro priključak 3×380 V 1,5 kW
  • Pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 5 lit/min
  • Ugradbeni prostor 3,5 x 1,5 m

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!