Sistemi za pakovanje u ventil vreće

Mašine za pakovanje u ventil vreće omogućavaju brzo punjenje papirnih i plastičnih ventil vreća praškastim ili zrnastim materijalima. Sastoje se od kombinacije elektronske neto vage sa sistemom autokorekcije i odgovarajuće punilice.

Mašine za pakovanje u ventil vreće su izuzetne u pogledu brzine punjenja i zatvaranja ventila nakon punjenja, usled čega dolazi do minimalnih gubitaka i rasipanja materijala koji se puni. Ventil pakerice mogu napuniti i do 250 vreća na sat.

Ventil vreće dolaze u više vrsta, stoga se njihovo zatvaranje može vršiti različitim tehnikama.

Mašine za pakovanje u ventil vreće koriste se najviše u prehrambenoj industriji, a namenjene su pakovanju širokog asortimana namirnica u velikom količinskom rasponu. Pakerice se najčešće koriste za pakovanje kafe, kikirikija, brašna, semenki, čipsa, griza, kukuruza kokičara, šećera itd. Materijal koji se pakuje može da bude zrnast, u prahu ili u sitnim komadima.

Elementi mašine za pakovanje u ventil vreće

Pakerice u ventil vreće se sastoje od sledećih elemenata:

  • Elektronska vaga sa sistemom autokorekcije
  • Usipni koš sa mešačem
  • Dozirni sistem (dozator)
  • Mehanizam za oblikovanje kese
  • Mehanizam za vertikalno zavarivanje
  • Mehanizam za horizontalno zavarivanje
  • Povlakač folije

Sistem rada pakerice

Usipni koš se puni uz pomoć pužnog transportera, a može se puniti i ručno. Dozirni sistem može biti zapreminski ili težinski, zavisno od vrste materijala koji se pakuje. Dozirni sistem može biti sa vibracijama, kako bi materijal bolje proticao, ili bez njih, ako je materijal sa kojim se radi pokretljiv. Kod težinskih dozirnih sistema elektronska vaga meri količinu materijala. Kod zapreminskih broj obrtaja zavojnog vretena koje vrši trasport materijala meri količinu robe.

Vertikalne pakerice uglavnom koriste pužni dozirni sistem koji je povezan sa ispusnim otvorom usipnog koša. Vreteno ima spiralne kanale koji transportuju materijal u kragnu. Mehanizam koji okreće vreteno ima merač broja obrtaja koji signalizira zaustavljanje doziranja, kad spiralni kanali ubace dovoljnu količinu materijala u jednu kesu.

Prodaja mašina za pakovanje u ventil vreće vrši se sa jednom kragnom koja dozvoljava doziranje određene količine robe. Kako bi pakerica bila iskoristivija mogu se poručiti dve ili više kragni, koje formiraju kese manjih i većih dimenzija.

Folija na ventil vrećama mora da bude izrađena od materijala koji može da se zavari, kao što je celofan, aluminijumska folija, dupleks, tripleks, plastika. Na folijama su prethodno odštampani podaci o materijalu koji se pakuje, a folije se na pakerice postavljaju zavijene u rolnu.

Rad mašine za pakovanje u ventil vreće nadzire elektronski sistem, dok zaposleni pune koš i pakuju vreće. Napunjene vreće može odnositi i trakasti transporter, uklanjajući potrebu za radnom snagom.

Servis mašina za pakovanje u ventil vreće potrebno je vršiti redovno, kako bi se obezbedila puna funkcionalnost uređaja. Prodaju i servis mašina za pakovanje u ventil vreće vrši Mirić servis.

Modeli i prodaja mašina za pakovanje u ventil vreće

Mirić servis nudi prodaju i obezbeđuje pouzdan servis mašina za pakovanje u ventil vreće. Najtraženiji modeli ventil pakerica su sledeći:

Sistem za pakovanje u ventil vreće – Mono Neto 25-50

Sistem Mono Neto 25-50 koristi se uglavnom za pakovanje brašna. Merni opseg mu je 25 do 50kg, a može napuniti do 250 vreća na sat. Vreće u koje pakuje mogu biti papirne ili plastične.

Usipni koš je konusnog oblika, visok je 1m i poseduje vertikalni nastavak. Ugrađuje se na visini od 4.5m, a ugradnja je na nosećoj galeriji 1.8x2m. Pneumatski prihvata vreće, automatizovano izbacuje napunjene vreće i ima pužni dozator za doziranje brašna u vreću. Osnovni i kosi trakasti transporter su dužine 2.3m. Poseduje valjak za peglanje napunjenih vreća.

Elektro priključak je jačine 3×380 V 4.5 kW, dok je pneumatski priključak 1/2“ 5 bar-a 5 Lit/min.

Sistem za pakovanje u ventil vreće – Mono Neto 5-10

Sistem Mono Neto 5-10 je predviđen za pakovanje praškastih i proizvoda sitnog zrna. Merenje proizvoda se vrši u mernoj kofi, a vreća se zatim puni unapred određenom količinom materijala. Pakerice Mono Neto 5-10 su pogodne za papirne i plastične vreće, a pune do 200 vreća tokom sat vremena.

Uređaj poseduje elektronsku mono neto vagu sa sistemom autokorekcije, usipni koš sa vertikalnim nastavkom, noseću galeriju, elektro (3×380 V 1.1 kW) i pneumatski priključak (1/2“ 5 bar-a 10 lit/min).

Uglavnom se koristi za pakovanje stočnog brašna.

Ventil punilica 25-50

Ventil punilica 25-50 je predviđena za punjenje vreća unapred odmerenim količinama materijala. Pogodna je za materijale u prahu i u sitnom zrnu. Puni do 250 vreća na sat.

Ventil punilica pneumatski prihvata vreće, pužno dozirajući materijal i automatizovano izbacujući napunjene vreće. Ventili su dimenzija V14, V15 i V16. Poseduje elektro priključak jačine 3×380 V 4.5 kW i pneumatski priključak jačine 1/2“ 5 bar-a 5 Lit/min.

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!