Automatski dodavač deklaracija

  • elektro priključak 220V 0,2 kW
  • pneumatski priključak 1/2˝ 5 bar-a 6 lit/min
  • visina etikete 120 – 190 mm
  • širina etikete 65 – 135 mm
  • maksimalni učinak – 1000 ciklusa na čas
Prodajna cena: Kontakt
Opis Proizvoda:

Uređaj je namenjen za automatsku aplikaciju etiketa u procesu zatvaranja vreća. Magacin je dovoljan da prihvati 500 etiketa. Uređaj poseduje senzor za kontrolu izuzimanja etiketa iz magacina. Ukoliko prilikom odlaska ruke za iznošenje, etiketa nije izuzeta iz magacina aktivira se signalni alarm a pneumatska ruka ide u ponovni pokušaj uzimanja. Sam uređaj je modularnog tipa što ga čini prilagodljivim ostalim elementima sistema.

Za pravilno funkcionisanje vakumskog sistema automatskog dodavača etiketa, veoma je bitno da korišteni papir za izradu etiketa ne bude porozan. Preporuka je da to bude kunsdruk papir specifične mase 130 – 200 gr/m² , ili papir sličnih mehaničkih karakteristika. Time se dobija pravilno i pouzdano funkcionisanje sistema.

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!