Centrifugalni zaprašivač semena

  • min. vreme trajanja ciklusa / šarža 30 s
  • nominalna masa / šarža na osnovu kukuruza 75 kg
  • min. masa / šarža na osnovu kukuruza 40 kg
  • nominalni kapacitet 9 t/h
  • el. motor osnovnog diska 15 kw
  • el. motor difuzionog diska 0,75 kw - ventilator 0,37 kw
  • kapacitet pumpe za sredstvo (u odnosu na vodu) 20 l/min
  • temperaturni opseg +5 ... +40 ºC
Prodajna cena: Kontakt
Opis Proizvoda:

Predviđen je za instaliranje unutar linije dorade semena u automatskom režimu rada.
Kontrola rada kao i zadavanje parametara vrši se preko PLC-a. Neki od osnovnih parametara su:

– brzina osnovnog diska (kontinualna promena),
– masa semena po šarži,
– količina (zapremina) tečnog sredstva po šarži,
– vreme doziranja sredstva,
– vreme naknadnog mešanja,
– vreme pražnjenja, …

Samo podešavanje velikog broja parametara daje operatoru mogućnost iznalaženja optimalnog režima rada i dobijanje ujednačenog kvaliteta tretiranog semena. Odmeravanje šarže semena vrši se maseno elektronskom vagom, dok se tačna količina tečnog sredstva (hemije) dobija promenom radnih parametara dozirnog sistema hemije.

Za puštanje u rad neophodno je obezbediti:

– napajanje električnom energijom 3 x 380 V 18 kW,
– napajanje komprimovanim čistim vazduhom pritiska 6 bar-a 10 lit/min
– aspiracioni sistem,
– stabilnu dobavu semena i sredstva za tretiranje.

*** Stvarno potrebno vreme trajanja ciklusa zavisi od ukupne količine sredstva za tretiranje kao i od fizičko mehaničkih karakteristika semena.

*** Radna temperatura ispod 5ºC dovodi do promena viskoznih karakteristika hemijskog sredstva, što može imati uticaj na kvalitet tretiranja semena.

*** Priprema sredstva za tretiranje nije naša obaveza.

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!