Mašine za zaprašivanje semena

U Evropskoj Uniji zaprašivanje semena je davna prošlost. Danas je moguće kupiti isključivo tretirani semenski materijal, koji je već zaprašen i spreman za setvu, dok sredstva za zaprašivanje nisu dostupna na tržištu. U našem regionu veliki broj proizvođača žita seje sopstveno merkantilno seme kao semensko. Ukoliko merkantilne žitarice nisu zaprašene mogu razviti bolesti zbog kojih će njihov plasman na tržištu biti onemogućen.

Ako se proizvođač odluči za setvu sopstvenog semena, pre setve neophodni će mu biti hemijski preparati za tretiranje semena i mašine za tretiranje semena.

Bolesti žita i njihovo tretiranje

Dve bolesti kojima su žita najpodložnija su glavnica pšenice (Tilletia tritici, Tilletia leavis) i gari na ječmu i pšenici (Ustilago hordei i Ustilago nuda). Iako na tržištu postoje brojne vrste pšenice, do danas nije razvijeno seme koje je otporno na glavnicu. Glavnica pšenice je ustvari parazitna gljiva koja se prenosi putem semena. Gljiva ostaje u zemljištu i može da bude izvor zaraze i za naredne useve pšenice, zbog toga je tretiranje semena neophodno.

Hemijski preparati za tretiranje semena kukuruza treba da budu efikasni u suzbijanju žičnjaka (Elateridae), grčice (Scarabeidae), kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Sredstva za zaprašivanje semena kukuruza takođe treba da poseduju odbijajuće dejstvo na ptice.

Tretiranje semena vrši se hemijskim preparatima iz grupe Triazola, koji deluju preventivno i sistematično, ili preparatima iz grupe Ditiokarbamata, koji imaju preventivno delovanje. Preparati koji sadrže aktivne supstance za zaprašivanje semena su Raxil, Semesan, Mankogal S, Akord, Lamardor. Konkretno Lamardor nije moguće kupiti u slobodnoj prodaji. Preparat sadrži dve aktivne materije i vrlo je delotvoran, ali moguće ga je kupiti samo u unapred tretiranom zrnu semenske pšenice.

Preparati za hemijsko zaprašivanje semena sadrže aktivne materije tebukopnazol i protiokonazol. Hemijski preparati se moraju nanositi shodno uputstvu, kako bi se postigli najbolji rezultati. Preparati na bazi tebukopnazola se koriste u količini od 50ml na 100kg semena, uz dodatak pola litre vode. Zaprašivanje semena preparatima na bazi tebukopnazola može da „izleči“ zaraženo seme od glavnice. Seme upija aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja, a na taj način se od zaraze štiti i seme i zemljište.

Izbor preparata kojim će se vršiti zaprašivanje semena uz pomoć mašine za zaprašivanje semena treba da bude baziran na zdravstvenom stanju semena i spektru delovanja aktivnih materija preparata.

Kako se vrši zaprašivanje semena?

Tretiranje semena je najefikasnije vršiti mašinskim putem, uz pomoć mašine za zaprašivanje semena. U širokoj ponudi koju je plasirao Mirić servis, uz svu aparaturu za pakovanje semenskog materijala, moguće je pronaći i centrifugalni zaprašivač semena.

Centrifugalni zaprašivač semena je predviđen za instaliranje unutar linije za doradu semena. Rad zaprašivača je automatizovan, a kontrola rada i zadavanje parametara rada vrši se putem PLC-a. Parametri za podešavanje su sledeći:

  • Brzina osnovnog diska
  • Masa semena po šarži
  • Količina hemijskog preparata za tretiranje semena po šarži
  • Vreme doziranja sredstva za zaprašivanje semena
  • Vreme naknadnog mešanja
  • Vreme pražnjenja

Uz široku mogućnost podešavanja parametara rada mašine za tretiranje semena operater može da pronađe optimalan režim rada koji će dati ujednačeno tretirano seme. Odmeravanje šarže semena se vrši putem elektronske autokorektivne vage, dok se tačna količina hemijskog preparata za tretiranje semena vrši podešavanjem parametara u dozirnom sistemu hemije.

Minimalno vreme trajanja ciklusa mašine za tretiranje semena je 30 sekundi. Nominalna masa semena je 75kg, dok je minimalna masa semena za tretiranje 40kg. Kapacitet mašine za zaprašivanje semena koju u ponudi ima Mirić servis je 9 tona na sat vremena.

Kako bi centrifugalni zaprašivač semena bio pušten u rad neophodno je obezbediti napajanje električnom energijom 3 x 380 V 18 kW, napajanje kompresovanim čistim vazduhom pritiska 6 bar-a 10 lit/min, aspiracioni sistem, seme koje će biti tretirano i hemijsko sredstvo za zaprašivanje semena.

Bitno je napomenuti da tretiranje semena na temperaturama nižim od 5 stepeni može da dovede do promene viskoznih karakteristika hemijskih sredstava za zaprašivanje, što može imati uticaj na kvalitet tretiranja semena. Hemijsko tretiranje semena uz pomoć centrifugalnog zaprašivača Mirić servisa moguće je sprovoditi na temperaturama do 40 stepeni celzijusa.

Izaberite željeni jezik:

Kliknite ovde pozovite nas!