Sistem za pakovanje u Big-Bag vreće

Predviđen za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Merenje se vrši u vreći koja se puni.

Punjenje se vrši kroz ulazni ventil.

Pogodan za pakovanje u Big-Bag (džambo) vreće različitih dimenzija.

Do 50 vreća/h

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Bruto

Predviđen za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Merenje se vrši u vreći koja se puni.

Pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće.

Osnovna prednost, mala ugradna visina.

Do 200 vreća/h

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Bruto

Predviđen za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda. Merenje se vrši u vreći koja se puni

Pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće

Osnovna prednost, mala ugradna visina

Do 200 vreća/h

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Mono Neto

Predviđen za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda

Merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala

Pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće

Do 300 vreća/h

Sistem za pakovanje u otvorene vreće – Duplex Neto

Predviđen za pakovanje zrnastih, sitno zrnastih i praškastih proizvoda

Merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica

Pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće

Do 600 vreća/h

Sistem za pakovanje u otvorene vreće Duplex Neto – Inox

Previđen za pakovanje agresivnih materijala poput mineralnog đubriva

Merenje se vrši u mernoj kofici, a vreća se puni unapred odmerenom masom materijala naizmeničnim pražnjenjem mernih kofica

Pogodan za pakovanje u papirne (natron), PP ili PE vreće

Do 600 vreća/h

Sistem za zatvaranje napunjenih vreća sa peglom

Predviđen za zatvaranje napunjenih vreća prošivanjem uz konačno formiranje vreće valjkom za peglanje

Pogodan za rad sa papirnim (natron), PP ili PE vrećama

Do 600 vreća/h

Sistem za zatvaranje napunjenih vreća sa natresačem i čeljustima za zakretanje napunjenih vreća

Predviđen za zatvaranje vreća prošivanjem uz natresanje vreće tokom punjenja

Pogodan za rad sa kabastim materijalima male specifične mase

Pogodan za rad sa papirnim (natron), PP ili PE vrećama

Do 400 vreća/h

Sistem za zatvaranje napunjenih vreća sa presavijanjem

Predviđen za zatvaranje vreća prošivanjem uz automatsko presavijanje vrha napunjene vreće

Pogodan za rad sa papirnim (natron), PP ili PE vrećama

Pogodan za pakovanje praškastih proizvoda

Do 400 vreća/h

Automatski dodavač deklaracija

Predviđen za pojedinačno dodavanje deklaracija u toku zatvaranja (prošivanja) napunjenih vreća

Do 1000 ciklusa/h

Izaberite željeni jezik: